2. Hrvatski kongres infektološkog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS) Osijek, Hotel Silver, 14.-15.10.2016. Program… PDF obrazac PDF obrazac za registraciju