loading please wait..

DMC

Destination management company

ORGANIZACIJA

– incentive putovanja
– car launch
– cycle meetings
– VIP programi
– prodajne konferencije
– prezentacije proizvoda
– regionalni sastanci
– skupštine društva
– privatna krstarenja

PRIPREMA

– traženje lokacije
– sastavljanje kreativnih itinerera
– prijedlog dodatnih usluga
– pregovori s dobavljačima
– transparentna ponuda s detaljnom specifikacijom

LOGISTIKA

– višejezična podrška projektu
– transferi
– catering
– društvene aktivnosti