loading please wait..

Category Archive for: 2016

CROCMID2016

CROCMID2016

11. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju 8. Hrvatski kongres o infektivnim bolestima Hrvatskog društva za infektivne bolesti Poreč, 20.-23. listopada 2016. www.crocmid2016.com

2. Hrvatski kongres infektološkog društva HUMS-a

2. Hrvatski kongres infektološkog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS) Osijek, Hotel Silver, 14.-15.10.2016. Program… PDF obrazac PDF obrazac za registraciju

17. hrvatski simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca

17. hrvatski simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca Opatija, 29.-30.4.2016.